Language 
Message, Dicembru 2, 2009 [O] - Messagg moghti minn Sidtna Marija permezz ta' Mirjana Dragicevic Soldo
Gheziez uliedi f' dan iz-zmien ferriehi ta' stennija u ta' preparazzjoni Jiena bhala Omm nixtieq nippuntakom lejn dak li hu l-iktar importanti, ruhkom. Jista' Ibni jitwieled fiha? Hija mnaddfa bl-imhabba mill-gideb, mill-arroganza, mill-mibeghda u mill-hazen? Fuq kollox ruhkom thobb 'l Alla bhala Missierkom u thobb lill-proxmu bhala huha fi Kristu? Jiena qed nippuntakom lejn it-triq li tgholli lil ruhkom f' ghaqda shiha ma' Ibni. X' ferh ikun dan ghalija bhala Omm. Grazzi.

Novembru 25, 2009 [O] (Monthly)
Dicembru 25, 2009 [O] (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose