Language 
Message, Ottubru 2, 2009 [O] - Messagg moghti minn Sidtna Marija permezz ta' Mirjana Dragicevic Soldo
Gheziez uliedi! Waqt li nhares lejkom, qalbi tieqaf bl-ugigh. Fejn sejrien uliedi? Gheriqtu tant fil-fond fi dnubietkom li ma tistghux tieqfu lilkom infuskom? Tiggustifikaw lilkom infuskom bid-dnub u tghixu skontu. Inzlu gharkubtejkom taht is-salib u harsu lejn Ibni. Hu rebah lid-dnub u miet sabiex intom uliedi, tistghu tghixu. Halluni nghinkom ma tmutux izda tghixu ma' Ibni ghal dejjem. Grazzi.

Settembru 25, 2009 [O] (Monthly)
Ottubru 25, 2009 [O] (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose