Valoda 
Vēstījums no Medžugorjes, 2010.g. 25. Janvāris [O]
Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir personīgās lūgšanas laiks, tā, lai jūsu sirdīs pieaug ticības sēkla un lai tā pāraugtu par priecīgu liecības došanu citiem. Es esmu ar jums un visus jūs ilgojos mudināt: pieaudziet un priecājieties Kungā, kurš jūs ir radījis. Pateicos jums, ka atbildat manam aicinājumam.

2.Janvāris.2010. [O] (Other)
2.Februāris.2010. [O] (Other)
 
Par salīdzinājums ar cits voloda versija