Jezik 
Draga djeco! Danas vas pozivam da mi se preko molitve još više približite. Dječice, ja sam vaša majka, volim vas i želim da se svatko od vas spasi te bude sa mnom u raju. Zato, dječice, molite, molite, molite dok vaš život ne postane molitva. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.

25. srpanj 1998 [O] (Mjesečne)
12. rujan 1998 [O] (Godišnje)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete