Jezik 
Draga djeco! Danas vas pozivam da Bogu zahvaljujete za sve darove koje ste otkrili tijekom svog života. I za najmanji dar koji ste osjetili. Ja zahvaljujem s vama i želim da svi osjetite radost darova, i da Bog bude sve svakome od vas. A onda, dječice, moći ćete neprestano rasti na putu svetosti. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!

25. kolovoz 1989 [O] (Mjesečne)
25. listopad 1989 [O] (Mjesečne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete