Jezik 
Draga djeco! Danas vas pozivam na put svetosti. Molite da biste shvatili ljepotu i veličinu ovog puta, gdje vam se Bog na poseban način očituje. Molite da biste mogli biti otvoreni u svemu što Bog čini preko vas, i da biste u svom životu mogli Bogu zahvaljivati i radovati se po svemu što čini preko svakog pojedinca. Ja vas blagoslivljem. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!

25. prosinac 1988 [O] (Mjesečne)
25. veljača 1989 [O] (Mjesečne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete