Jezik 
Draga djeco! Želim vam reći da sam ovu župu izabrala i da je čuvam u svojim rukama kao cvjetić koji ne želi umrijeti. Ja vas pozivam da mi se predate, da vas mogu darivati Bogu svježe i bez grijeha. Sotona je uzeo jedan dio plana i želi ga posvojiti. Molite da u tom ne uspije, jer vas želim za sebe, da vas mogu darivati Bogu. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!

25. srpanj 1985 [O] (Tjedne)
8. kolovoz 1985 [O] (Tjedne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete