Jezik 
Draga djeco! Ovih dana ste osjećali kako sotona djeluje. Uvijek sam s vama i ne bojte se kušnja, jer Bog uvijek nadgleda. A ja sam vama dala sebe i s vam suosjećam i u najmanjoj kušnji. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!

12. srpanj 1984 [O] (Tjedne)
26. srpanj 1984 [O] (Tjedne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete