Jezik 
Draga djeco! Ovih dana sotona želi da omete moje planove. Molite da se ne ostvari njegov plan. Ja ću moliti svoga Sina Isusa da vam da milost da osjetite u kušnji sotone Isusovu pobjedu. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!

5. srpanj 1984 [O] (Tjedne)
19. srpanj 1984 [O] (Tjedne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete