Jezik 
Draga djeco! S radošću vas sve pozivam, dječice, koji ste se odazvali mome pozivu, budite radost i mir. Svjedočite svojim životima nebo koje vam nosim. Vrijeme je, dječice, da budete odsjaj moje ljubavi za sve one koji ne ljube i čija srca je osvojila mržnja. Ne zaboravite: ja sam s vama i zagovaram za sve vas pred mojim sinom Isusom da vam dadne svoj mir. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.

25. srpanj 2021 [O] (Mjesečne)
25. rujan 2021 [O] (Mjesečne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete