Jezik 
Draga djeco! U ovom vremenu na poseban način pozivam vas: molite srcem. Dječice, vi puno pričate a malo molite. Čitajte, meditirajte Sveto pismo i riječi u njemu napisane neka vam budu život. Ja vas potičem i ljubim, kako biste u Bogu našli vaš mir i radost življenja. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.

2. veljača 2012 [O] (Posebne)
2. ožujak 2012 [O] (Posebne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete