Jezik 
Poruka, 2. studeni 2010. [O] - Poruka preko vidjelice Mirjane
Draga djeco! Majčinskom ustrajnošću i ljubavlju donosim vam svjetlo života da uništi tamu smrti u vama. Ne odbijajte me, djeco moja. Zaustavite se i pogledajte u sebe i vidite koliko ste grješni. Uvidite svoje grijehe i molite za oproštenje. Djeco moja, ne želite prihvatiti da ste nemoćni i maleni, a možete biti i moćni i veliki vršeći Božju volju. Dajte mi vaša očišćena srca da ih mogu obasjati svjetlom života, mojim Sinom. Hvala vam.

25. listopad 2010 [O] (Mjesečne)
25. studeni 2010 [O] (Mjesečne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete