Jezik 
Poruka, 2. prosinac 2009. [O] - Poruka preko vidjelice Mirjane
Draga djeco! U ovo vrijeme priprema i radosnog iščekivanja ja kao Majka želim vam ukazati na ono što je najvažnije, na vašu dušu. Može li se u njoj roditi moj Sin? Je li ljubavlju očišćena od laži, oholosti, mržnje i zlobe? Ljubi li vaša duša iznad svega Boga kao Oca i brata čovjeka u Kristu? Ja vam ukazujem na put koji će uzdići vašu dušu do potpunog sjedinjenja s mojim Sinom. Želim da se moj Sin u vama rodi. Koje li radosti za mene Majku! Hvala vam.

25. studeni 2009 [O] (Mjesečne)
25. prosinac 2009 [O] (Mjesečne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete