Jezik 
Poruka, 2. listopad 2009. [O] - Poruka preko vidjelice Mirjane
Draga djeco! Dok vas gledam srce mi se steže od boli. Gdje idete djeco moja? Zar ste toliko ogrezli u grijehu da se ne znate zaustaviti? Grijehom se pravdate i po njemu živite. Kleknite pod Križ i pogledajte moga Sina. On je pobijedio grijeh i umro kako biste vi, djeco moja, živjeli. Dopustite da vam pomognem da ne umrete, već živite sa mojim Sinom zauvijek. Hvala!

25. rujan 2009 [O] (Mjesečne)
25. listopad 2009 [O] (Mjesečne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete