Jezik 
Draga djeco! U ovom vremenu sve vas pozivam da molite za dolazak Duha Svetoga na svako kršteno stvorenje kako bi vas Duh Sveti sve obnovio i poveo na put svjedočenja vaše vjere, vas i sve one koji su daleko od Boga i njegove ljubavi. Ja sam s vama i zagovaram za vas pred Svevišnjim. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.

Razmišljanje iz poruke


2. svibanj 2009 [O] (Posebne)
2. lipanj 2009 [O] (Posebne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete