Jezik 
Draga djeco! Danas vas pozivam da stavite molitvu na prvo mjesto u vašem životu. Molite i nek vam molitva, dječice, bude radost. Ja sam s vama i zagovaram za sve vas, a vi dječice, budite radosni nositelji mojih poruka. Nek vaš život sa mnom bude radost. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.

Razmišljanje iz poruke


25. travanj 2002 [O] (Mjesečne)
25. lipanj 2002 [O] (Mjesečne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete