Jezik 

Ažuriranja  | Međugorje  | Poruke  | Članake i Vijesti  | Videos[EN]  | Galerija[EN] | Pregled stranica  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Medjugorje News & Articles » Nove duhovne zajednice i pokreti » Pokušaj sagledavanja stvarnog stanja - Nove duhovne zajednice i pokreti -- Upiti o pozivu i poslanju Crkve danas

Nove duhovne zajednice i pokreti

Upiti o pozivu i poslanju Crkve danas

Other languages: English, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

Pokušaj sagledavanja stvarnog stanja

Proteklih godina znatno se povećalo zanimanje za tzv. "pokrete obnove" ili " duhovne zamahe" unutar kršćanskih crkava. Nove duhovne zajednice i pokreti i službeno nailaze na veću pozornost budući da su brojčano porasle i dobivaju sve više na važnosti (usp. P. J. Cordes, Mitten in unserer Welt, Freiburg 1987, 13 ff). Nove duhovne zajednice i pokreti dobivaju diljem svijeta na razini Crkve potvrdu i ohrabrenje biskupskom sinodom 1987. koja je raspravljala o pozivu i poslanju laika u Crkvi i u svijetu. Postsinodalno Apostolsko pismo "Christifideles Laici" pape Ivana Pavla II, objavljeno 30. prosinca 1988, trenutno je bez sumnje glavna točka na koju se može pozvati u pogledu svih pitanja koja se odnose na poziv i dostojanstvo laika, njihovo zajedništvo i sudjelovanje u poslanju Crkve. (Usp. "Laien heute", Izvještajna služba Papinskog Vijeća za laike, 18 (1996.), str. 2).

Novi duhovni pokreti su skupine u kojima, ponajviše laici, ali i klerici i redovničke osobe, teže intenzivnom religioznom životu u zajednici te vjerničkoj obnovi u Crkvi. Njihovo organiziranje prelazi mjesne okvire i pokazuje različito širenje u pojedinim regijama.

Oznaka pokreti upućuje na to da se ove skupine već u njihovim strukturama neznatno razlikuju od postojećih oblika crkvenih zajednice. Razgraničenje od drugih skupina nije uvijek lako. Oni se razlikuju od klasičnih redova i suvremenih redovničkih ustanova po tome što se ne temelje na tako radikalnoj životnoj odluci koja je - kao u redovnim zajednicama - povezana s doživotnim zavjetima i što s te strane imaju manje institucionalne i propisane elemente. Približuju se dobrim dijelom sekularnim institutima koji su službeno osnovani nakon Drugog svjetskog rata u katoličkoj Crkvi, ali nemaju tako čvrsto iscrtani životni oblik kao oni. Riječ "pokreti" prikladna je budući da dobro naznačuje fleksibilni oblik zajednice: oni su jače strukturirani i više obvezuju nego spontane skupine ali ne tako obvezujuće kao asocijacije, udruženja ili udruge. Samo po sebi je razumljivo da je pojavna slika ovih pokreta izuzetno različita i raznolika tako da u sadržajnom pogledu nije lako naći njihov zajednički nazivnik.

Pogled na porijeklo novih duhovnih pokreta govori da su oni pretežno nastali na europskom prostoru: Communione e Liberatione 1954. u Milanu; prvi Cursillo je održan 1949. na otoku Mallorca, Španjolska; bračne skupine Equipes Notre Dame nastale su 1938. u Parizu; Fokolarinski pokret vuče svoje porijeklo iz 1943. u Trientu; Međunarodni pokret kršćanskih žena - Gral vuče svoje porijeklo iz jedne ženske laičke zajednice koja je osnovno 1928. u Nizozemskoj; bračni seminari Marriage Encounter razvili su se već 1953. u Barceloni; Novokatekumenski put ima svoje početke oko 1965. u Madridu; Schönstatt - pokret nastao je na temelju posvete Majci Božjoj, koja je izvršena 1914 u Vallendaru, u Njemačkoj.

Europski kontekst vrijedi i za duhovne zajednice koje se temelje na duhovnosti reda: Franjevačka zajednica se smatra pozvanom slijediti Krista u duhu sv. Franje Asiškog; Zajednica kršćanskog života koja želi obnoviti baštinu Španjolca Ignacija Lojolskog ; Dominikanska zajednica koja živi u duhu osnivača reda Dominika, Španjolca i Terezijanska zajednica karmelićanki koja živi baštinu španjolskih osnivača reda Terezije Avilske i Ivana od Križa za naše vrijeme.

Za nove duhovne pokrete u njemačkom govornom području prihvaćanje duhovnih impulsa iz drugih europskih zemalja uvijek je zahtijevalo visoku mjeru senzibilnosti i tolerancije; ne samo u pogledu jezičnih prepreka. Mnogobrojni kontakti i inicijative na međunarodnoj razini pružaju kršćanima u Njemačkoj mogućnost da svoju vjeru žive više okrenuti drugima, a time "katoličkije".

U Europi koja sve više prerasta u jednu zajednicu, istočnoeuropski prostor predstavlja poseban izazov da otkrije i ide novim putem evangelizacije. Novi duhovni pokreti trebali bi biti neizostavan prilog za ovu zadaću.

 


 

PC version: Ova web stranica | Medjugorje | Ukazanja  | Poruke  | Članake  | Galerija[EN]  | Medjugorje Videos[EN]