Language 
رسالة, مه 25 1992 [O]
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را دعوت ميكنم به دعا كردن كه از طريق دعاهايتان به خدا نزديك شويد. من با شما هستم و مي‌خواهم شما را به راه نجات كه مسيح داده است هدايت كنم. هر روزه به شما نزديك و نزديكتر مي‌شود اگرچه شما جدي نيستند و نمي‌خواهيد كه به من از طريق دعاهاي خود ذره‌اي نزديك شويد. زماني كه وسوسه‌ها و مشكلات به شما مي‌رسد مي‌گوييد واي خداي من و مادر جان كجايي؟ و من تنها متنظر ميماند كه شما به من آري بگوييد تا من آن را به نزد مسيح ببرم و او آن را با فيض‌خودش حل كند بنابراين دوباره پيغام مرا شنيده و شروع به دعا كنيد تا دعاهاي شما باعث شاديتان گردد. و سپس خداوند قادر مطلق را در زندگيتان كشف خواهيد كرد. من با شما هستم و منتظرتان مي‌مانم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.

آوريل 25 1992 [O] (Monthly)
ژوئن 25 1992 [O] (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose