Language 
رسالة, ژوئيه 25 1991 [O]
فرزندان عزيزم! امروز شما را دعوت مي‌كنم كه براي آرامش دعا كنيد. در اين لحظات آرامش در خطر تهديد است من مي‌خواهم كه شما روزها و دعاهايتان را درخانواده تجديد كنيد. فرزندان عزيزم من مي‌خواهم كه شما وضعيت را به طور جدي درك كنيد و اين شديدا به دعاهاي شما بستگي دارد و شما خيلي كم دعا ميكنيد. فرزندان عزيزم، من با شما هستم و شما را دعوت ميكنم كه شروع به دعا و روزه به طور جدي كرده در اين روزهاي آغاز آمدن من. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.

ژوئن 25 1991 [O] (Monthly)
اوت 25 1991 [O] (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose