Language 
رسالة, مه 25 2010 [O]
فرزندان عزيزم! خداوند به شما فيض عطا كرده است براي زندگي و محافظت از همه چيزهايي نيكويي كه در شما و اطراف شما مي‌باشد. و براي الهام بخشيدن به ديگران تا بهتر و مقدس تر باشند اما شيطان نيز نخوابيده است و از طريق مدرنيسم شما را به راه خودش هدايت مي‌كند. بنابراين فرزندان كوچكم همراه با عشق قلب معصوم من خداوند را بالاتر از هر چيز دوست داشته باشيد و طبق خواسته‌هاي او زندگي كنيد. در اين مسير زندگي شما معني پيدا مي‌كند و آرامش روي زمين حكمفرما خواهد بود. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.

مه 2 2010 [O] (Other)
ژوئن 2 2010 [O] (Other)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose