Language 
رسالة, مارس 2 2010 [O]
فرزندان عزيزم در اين لحظه بخصوص كه براي نزديك شدن به فرزندم ، به رنج‌هايش همينطور عشقش كه با سوراخ‌شدن (دستهايش)بود تلاش مي‌كنيد ، من مي‌خواهم به شما بگويم كه با شما هستم. من به شما كمك ميكنم كه در اشتباهات و وسوسه‌ها همراه با فيض من پيروز باشيد. من به شما عشق را مي‌آموزم عشقي كه همه گناهان را پاك ميكند و شما را درست ميسازد ، عشقي كه آرامش فرزندم را اكنون و تا ابد به شما مي‌دهد . آرامشي كه با شما و در شماست زيرا من ملكه آرامش هستم. متشكرم.

فوريه 25 2010 [O] (Monthly)
مارس 25 2010 [O] (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose