Language 
رسالة, فوريه 2 2010 [O]
فرزندان عزيزم با عشقي مادرانه امروز شما را فرا مي‌خوانم كه درخششي باشيد براي همه جان‌هايي كه در تاريكي كه از فراموشي عشق خداوند است سرگردانند. كه شما بايد بدرخشيد و روشنايي باشيد براي جذب اين جانها و اجازه ندهيد كه دروغي از دهانتان براي ساكت كردن وجدانتان بيرون ‌آيد. دقيق باشيد. من شما را با دستهاي مادرانه‌ام هدايت مي‌كنم . دستي براي عشق. متشكرم.

ژانويه 25 2010 [O] (Monthly)
فوريه 25 2010 [O] (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose