Language 
رسالة, آوريل 25 2009 [O]
فرزندان عزيزم! امروز شما را فرا مي‌خوانيم كه براي آرامش و صلح دعا كنيد و شاهداني باشيد در خانواده‌هايتان كه آرامش را مانند بزرگترين گنج در اين جهان فاقد آرامش بياوريد. من ملكه آرامش هستم و مادر شما كه مايلم شما را در راه آرامش هدايت كنم. آرامشيكه از سوي خداست. بنابراين دعا كنيد دعا كنيد دعا كنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.

آوريل 2 2009 [O] (Other)
مه 2 2009 [O] (Other)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose