Language 
فرزندان عزيزم! شما را فرا مي‌خوانم در مأموريت من از خداوند همراه من باشيد با قلبهاي باز و اعتمادي كامل. مسيري كه من شما را هدايت مي‌كنم از طريق خدا سخت و است ولي پايداري در آن در نهايت شادي خداوند را خواهد داشت. بنابراين فرزندانم، براي هداياي ايمان از دعا نايستيد. تنها از طريق ايمان كلمه خدا روشني را در اين تاريكي خواهد آورد كه مي‌خواهيم ما را در برگيرد. نترسيد. من با شما هستم. متشكرم.

سپتامبر 25 2007 [O] (Monthly)
اُكتبر 25 2007 [O] (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose