Language 
رسالة, مه 25 2005 [O]
فرزندان عزيزم! مجددا شما را به زندگي با پيغام‌هايم در فروتني و بخصوص شهادتي براي ديگران فرا مي‌خوانم. زمان نزديك شدن به سالگرد ظاهر شدن من فرزندان كوچكم نشانه‌اي باشيد براي ديگراني كه دور از خداوند و عشق او هستند. من با شما هستم و شما را مادرانه بركت مي‌دهد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.

مه 2 2005 [O] (Other)
ژوئن 25 2005 [O] (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose