Language 
رسالة, مارس 25 2005 [O]
فرزندان عزيزم! امروز شما را فرا مي‌خوانم كه عشق بورزيد. فرزندان كوچكم عشق به ديگران همراه با عشق خداوند. در هر لحظه در شادي و در غم ، عشق پيروز است و در اين راه عشق بر قلبهاي شما سلطنت مي‌كند . مسيح جلال يافته با شما خواهدبود و شما شاهدان او خواهيد بود. من با شما شادمان خواهم شد و شما را با پوششم محافظت خواهم كرد. به خصوص فرزندان كوچكم شما را با تبديل هر روزه همراه با عشق مشاهده خواهم نمود. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.

مارس 2 2005 [O] (Other)
آوريل 2 2005 [O] (Other)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose