Language 
فرزندان عزيزم! در اين لحظات پرفيض شما را به دعا فرا مي‌خوانم. دعا كنيد. فرزندان كوچم براي اتحاد در مسيح كه در يك قلب جمع باشيد. اتحاد در شما زياد مي‌شويد وقتي دعا ميكنيد و مي‌بخشيد. فراموش نكنيد كه عشق تنها در دعاهاي شما و در قلبهاي باز شما بدست مي‌آيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.

دسامبر 25 2004 [O] (Monthly)
فوريه 2 2005 [O] (Other)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose