Language 
فرزندان عزيزم اين زمان فيض است براي خانواده‌هايتان و بنابراين شما را به دعا مجددا فرا مي‌خوانم. باشد كه مسيح در قلبهاي خانواده شما باشد . در دعا عشق پاك را مي‌آموزيد. از زندگي مقدسين تقليد كنيد كه آنها مي‌توانند مشوق و معلم شما در اين راه تقدس باشند. باشد كه هر خانواده‌اي شاهدي از عشق در اين جهان بدون دعا و آرامش باشد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.

سپتامبر 25 2004 [O] (Monthly)
نوامبر 25 2004 [O] (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose