Language 
رسالة, مه 25 2003 [O]
فرزندان عزيزم!امروز نيز شما را به دعا مي‌خوانم. دعاهاي شخصي‌تان را تازه كنيد و بخصوص دعا كنيد كه روح‌القدس به شما در دعاي با قلب دعا كند. من براي شما شفاعت مي‌كنم فرزندان كوچكم و همه شما را به تبديل شدن مي‌خوانم. اگر شما تبديل شويد همه كساني كه اطرافتان هستند نيز تازه مي‌شوند و دعا براي آن‌ها شادي خواهد آورد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.

آوريل 25 2003 [O] (Monthly)
ژوئن 25 2003 [O] (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose