Language 
رسالة, ژوئيه 25 2001 [O]
فرزندان عزيزم! در اين لحظات فيض شما را فرا مي‌خوانم به اينكه به خداوند از طريق دعاهاي شخصيتان نزديكتر شويد. استفاده نيكو را از لحظات آرامش كرده و جانهايتان و چشمهايتان در خداوند آرامي گيرد. آرامش را در طبيعت پيدا كنيد و شما خداوند آفريننده را براي هر چيزي كه شما را قادر مي‌سازد كه براي خلقتش او را شكر كنيد ، كشف خواهيد كرد. و سپس شما شادي را در قلبتان پيدا خواهيد كرد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.

ژوئن 25 2001 [O] (Monthly)
اوت 25 2001 [O] (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose