Language 
فرزندان عزيزم! امروز شما را فرا مي‌خوانم كه با شور و شوق بيشتر دعا كرده و روزه بگيريد تا دعاهايتان يك شادي براي شما باشد. فرزندان كوچكم، هر كس كه دعا مي‌كند از آينده نمي‌ترسد و هركس كه روزه مي‌گيرد از شيطان نمي‌ترسد. دوباره تكرار مي‌كنم تنها از طريق دعا و روزه جنگها متوقف خواهد شد جنگ بي‌ايماني شما و ترس شما از آينده. من با شما هستم و به شما ياد مي‌دهم فرزندان كوچكم. آرامش و اميد شما به خدا باشد. اين دليلي است كه شما را به سمت خدا مي‌كشاند و او را در مكان اول زندگي شما قرار مي دهد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.

دسامبر 25 2000 [O] (Monthly)
فوريه 25 2001 [O] (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose