Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. dubna 1999 [O]
Drahé děti ! I dnes vás volám k modlitbě. Dítka, buďte radostnými nositeli míru a lásky v tomto neklidném světě. Půstem a modlitbou svědčte o tom, že jste moji a že žijete moje poselství. Modlete se a žádejte! Já se modlím a přimlouvám se za vás před Bohem, abyste se obrátili, aby váš život a vaše chování bylo vždycky křesťanské. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. březen 1999 [O] (Měsíční)
25. květen 1999 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte