Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. ledna 1999 [O]
Drahé děti ! Volám vás znovu k modlitbě. Nemáte výmluvu, že potřebujete více pracovat, protože příroda ještě spí hlubokým spánkem. Otevřte se v modlitbě. Obnovte modlitbu ve svých rodinách. Dejte Písmo svaté na viditelné místo ve své rodině, čtěte je, uvažujte a učte se, jak Bůh miluje svůj lid. Jeho láska se projevuje i v dnešní době, protože vám posílá mne, abych vás volala na cestu spásy. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. prosinec 1998 [O] (Měsíční)
25. únor 1999 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte