Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. srpna 1998 [O]
Drahé děti ! Dnes vás zvu, abyste se mi skrze modlitbu ještě více přiblížily. Dítka, já jsem vaše Matka, miluji vás a přeji si, aby se každý z vás spasil a byl se mnou v Ráji. Proto, dítka, modlete se, modlete se, modlete se, dokud se váš život nestane modlitbou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. červenec 1998 [O] (Měsíční)
25. září 1998 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte