Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. října 1997 [O]
Drahé děti ! I dnes jsem s vámi a vyzývám vás všechny, abyste se obnovily žitím mých poselství. Dítka, ať vám je modlitba život a buďte příklad ostatním. Dítka, přeji si, abyste se stali nositeli míru a Boží radosti dnešnímu světu bez míru. Proto, dítka, modlete se, modlete se, modlete se! Já jsem s vámi a žehnám vás svým mateřským mírem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. září 1997 [O] (Měsíční)
25. listopad 1997 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte