Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. července 1997 [O]
Drahé děti ! Dnes vás vybízím, abyste odpověděly na mé volání k modlitbě. Přeji si, drahé děti, abyste si během tohoto času našly koutek pro osobní modlitbu. Já si vás přeji vést k modlitbě srdce. Jenom tak pochopíte, že je váš život prázdný bez modlitby. Smysl svého života odhalíte, když odhalíte Boha v modlitbě. Proto, dítka, otevřete bránu svého srdce a pochopíte, že modlitba je radost, bez které nemůžete žít. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. červen 1997 [O] (Měsíční)
25. srpen 1997 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte