Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. května 1997 [O]
Drahé děti ! Dnes vás vyzývám, ať oslavujete Boha a jméno Boží ať bude svaté ve vašich srdcích i v životě. Dítka, když jste v Boží svatosti, Bůh je s vámi a daruje vám mír a radost, které od Boha přicházejí jenom skrze modlitbu. Proto, dítka, obnovte modlitbu ve svých rodinách a srdce vaše bude oslavovat svaté jméno Boží a Ráj zavládne ve vašich srdcích. Já jsem vám nablízku a přimlouvám se za vás před Bohem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. duben 1997 [O] (Měsíční)
25. červen 1997 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte