Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. dubna 1997 [O]
Drahé děti ! Dnes vás volám, aby váš život byl spojen s Bohem Stvořitelem, protože jenom tak bude váš život mít smysl a pochopíte, že Bůh je láska. Bůh mne k vám posílá z lásky, abych vám pomohla pochopit, že bez něho není budoucnosti ani radosti, a především není věčného spasení. Dítka, volám vás, ať zanecháte hřích a přijmete modlitbu v každém čase, abyste v modlitbě poznali smysl svého života. Bůh se dává tomu, kdo ho hledá. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. březen 1997 [O] (Měsíční)
25. květen 1997 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte