Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 1996 [O]
Drahé děti ! Dnes vás znovu vyzývám k modlitbě, abyste se modlitbou, půstem a malými oběťmi připravily na příchod Ježíšův. Ať tato doba, dítka, je pro vás milostiplná. Využijte každý okamžik a čiňte dobro, protože jen tak ve svých srdcích pocítíte Ježíšovo narození. Když vy svým životem dáváte příklad a stanete se znamením Boží lásky, radost převládne v srdcích lidí. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. říjen 1996 [O] (Měsíční)
25. prosinec 1996 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte