Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. října 1995 [O]
Drahé děti ! Dnes vás zvu: jděte do přírody, protože tam se setkáte s Bohem Stvořitelem. Já vás, dítka, dnes vyzývám, ať Bohu děkujete za vše, co vám dává. Děkujíce odhalíte Nejvyššího a všechna dobra, která vás obklopují. Dítka, Bůh je veliký a jeho láska je veliká ke každému stvoření. Proto modlete se, abyste pochopily Boží lásku a dobrotu. V dobrotě a lásce Boha Stvořitele jsem i já s vámi jako dar. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. září 1995 [O] (Měsíční)
25. listopad 1995 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte