Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. května 1995 [O]
Drahé děti ! Vyzývám vás, dítka, pomozte mi svými modlitbami přiblížit co nejvíce srdcí mému Neposkvrněnému srdci. Satan je silný a všemi silami si přeje přitáhnout k sobě a k hříchu co nejvíce lidí. Proto číhá, aby v každém okamžiku uchvátil více.Prosím vás, dítka, modlete se a pomozte mi, abych vám mohla pomoci. Já jsem vaše matka a miluji vás, a proto si přeji vám pomoci. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. duben 1995 [O] (Měsíční)
25. červen 1995 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte