Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. ledna 1995 [O]
Drahé děti ! Vyzývám vás, ať otevřete dveře svého srdce Ježíšovi, jako se květ otevírá slunci. Ježíš si přeje naplnit vaše srdce mírem a radostí. Nemůžete, dítka, uskutečnit mír, pokud nejste v míru s Ježíšem. Proto vás vyzývám ke zpovědi, ať Ježíš je vaše pravda a mír. Dítka, modlete se, ať máte sílu uskutečnit to, co vám říkám. Já jsem s vámi a miluji vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. prosinec 1994 [O] (Měsíční)
25. únor 1995 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte