Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 1994 [O]
Drahé děti ! Dnes vás vyzývám k modlitbě. Já jsem s vámi a všechny vás miluji. Já jsem vaše matka a přeji si, aby vaše srdce byla podobná mému srdci. Dítka, bez modlitby nemůžete žít a říkat, že jste moji. Modlitba je radost. Modlitba je to, co si přeje lidské srdce. Proto se, dítka, přibližte mému Neposkvrněnému srdci a naleznete Boha. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. říjen 1994 [O] (Měsíční)
25. prosinec 1994 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte