Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. července 1994 [O]
Drahé děti ! Dnes vás vyzývám, ať se trpělivě rozhodnete věnovat svůj čas modlitbě. Dítka, nemůžete říct, že jste moji a že jste skrze má poselství prožili obrácení, jestliže nejste ochotni věnovat každý den svůj čas Bohu. Já jsem vám nablízku a žehnám vám všem. Dítka, nezapomeňte: když se nemodlíte, nejste mi blízko a nejste blízko Duchu svatému, který vás vede cestou k svatosti. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. červen 1994 [O] (Měsíční)
25. srpen 1994 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte