Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. března 1994 [O]
Drahé děti ! Dnes se raduji s vámi a vyzývám vás, ať se mi otevřete a stanete se v mých rukou nástrojem spásy světa. Přeji si, dítka, abyste všichni, kdo jste pocítili vůni svatosti skrze ta poselství, která vám dávám, abyste je vnášeli do tohoto světa hladovějícího po Bohu a Boží lásce. Já vám všem děkuji, že jste vyhověli v tak velikém počtu, a všem vám žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. únor 1994 [O] (Měsíční)
25. duben 1994 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte