Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. ledna 1994 [O]
Drahé děti ! Všichni jste moje dítka. Miluji vás. Ale dítka, nezapomeňte, že bez modlitby mi nemůžete být nablízku. V této době si satan přeje způsobit nepořádek ve vašich srdcích i ve vašich rodinách. Dítka, nedejte se. Nepřipusťte, aby on vládl vámi a vaším životem. Já vás miluji a před Bohem se za vás přimlouvám. Dítka, modlete se. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. prosinec 1993 [O] (Měsíční)
25. únor 1994 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte