Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. září 1991 [O]
Drahé děti ! Dnes vás zvláštním způsobem vyzývám k modlitbě a odříkání. Teď jako nikdy si přeje satan ukázat světu svoji hanebnou tvář, kterou chce klamat co nejvíce lidí na cestě smrti a hříchu. Prosím vás všechny, ať přinášíte modlitby a oběti na moje úmysly, abych i já je mohla přinášet Bohu za to nejpotřebnější. Zapomeňte na svá přání a modlete se, drahé děti, za to, co si přeje Bůh, a ne za to, co si přejete vy. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. srpen 1991 [O] (Měsíční)
25. říjen 1991 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte