Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. února 1990 [O]
Drahé děti ! Vyzývám vás k odevzdání se Bohu. V tomto čase si zvláště přeji, ať se zřeknete věcí, ke kterým jste se připoutaly a které škodí vašemu duchovnímu životu. Proto, dítka, rozhodněte se plně pro Boha a nedovolte satanu, aby vešel do vašeho života skrze ty věci, které škodí vám a též vašemu duchovnímu životu. Dítka, Bůh se vám nabízí v plnosti a nalézt a poznat ho můžete jenom v modlitbě. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. leden 1990 [O] (Měsíční)
25. březen 1990 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte