Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. prosince 1988 [O]
Drahé děti ! Vyzývám vás k míru. Prožívejte mír ve svém srdci i ve svém okolí, aby všichni poznali mír, který nepřichází od vás, nýbrž od Boha. Dítka, dnes je veliký den. Radujte se se mnou! Oslavujte Ježíšovo narození mým mírem. Mírem, s kterým jsem přišla jako vaše Matka, Královna míru. Dnes vám dávám své zvláštní požehnání. Neste ho každému stvoření, ať má mír. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. listopad 1988 [O] (Měsíční)
25. leden 1989 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte