Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 1988 [O]
Drahé děti ! Vyzývám vás k modlitbě, ať se v modlitbě setkáváte s Bohem. Bůh se vám nabízí a dává. Ale od vás si přeje, abyste ve své svobodě odpověděly na jeho výzvu. Proto, dítka, určete si denní čas, kdy se můžete v klidu a pokoře modlit a setkat se s Bohem Stvořitelem. Já jsem s vámi a před Bohem se za vás přimlouvám. Proto bděte, aby každé setkání v modlitbě bylo radostí ze setkání s Bohem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. říjen 1988 [O] (Měsíční)
25. prosinec 1988 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte